Aktualności

Przywitaj Zimę w Markecie Borki

dodano: 2017-11-29

http://augustow.spolem.org.pl/files/augustow_601803664.jpg

Loteria Gwiazdka z Gamą

dodano: 2017-11-22

Loteria obowiązuje w sklepach:

Gama ul. Rynek Zygmunta Augusta 37

Sklep nr 6 "Gama" il. I Pułku Ułanów Krechowieckich 4

Sklep nr 12 "Gama mini" ul 29-go listopada 8a

Sklep nr 16 "Sezam" ul. Marii Konopnickiej 10

Regulamin loterii

Konkurs rysunkowy Ptyś

dodano: 2017-11-08

Regulamin konkursu Ptyś

Regulamin W Społem kupujesz,zawsze zyskujesz w sklepie Market Lipowiec

dodano: 2017-10-26

Regulamin "W Społem kupujesz,zawsze zyskujesz" w sklepie Market Lipowiec

Regulamin Akcji promocyjnej w sklepie „Market Lipowiec”.

„ W Społem kupujesz, zawsze zyskujesz”

 

 1. Organizatorem konkursu „ W Społem kupujesz, zawsze zyskujesz” jest „SPOŁEM” Augustowska Spółdzielnia Spożywców ul. Mostowa 3, 16-300 Augustów.
 2. W konkursie może brać udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, jest uczestnikiem programu lojalnościowego „Społem Znaczy Razem”                       i posiadająca Kartę Klienta wydaną przez „Społem” Augustowską Spółdzielnię Spożywców w Augustowie.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału Pracownicy „Społem” ASS oraz ich małżonkowie.
 4. Konkurs prowadzony jest w sklepie:

Sklep nr 4 „Market Lipowiec”, ul. Turystyczna 35, 16-300 Augustów.

 1. Wartość zakupów jest sumowana tylko i wyłącznie z paragonów z w/w placówki.
 2. W konkursie nagrodzonych zostanie trzech uczestników z największą wartością zakupów ze sklepu nr 4 „Market Lipowiec”, którzy otrzymają nagrodę I, II i III stopnia.
 3. O wygranej decyduje wartość zakupów dokonanych w w/w placówce. Uczestnik konkursu z największą wartością zakupów z danego sklepu z pkt. 4 zajmują kolejno miejsce I, II i III i otrzymują wskazaną nagrodę zgodnie              z wykazem naród.
 4. Nagrodą w konkursie jest:

I – Zestaw kina domowego Philips HTS2500/12 o wartości 420,00 brutto,

II - Zestaw garnków 10 elementowy Zelmer 651.00 o wartości 300,00 brutto,

III- Brytfanna Taurus 38 cm Ambition o wartości 200,00 brutto.

 1. Czas trwania konkursu od 23.10.2017 do 31.12.2017r.
 2. Zakupy towarów uprawniających do udziału w konkursie rozpoczynają się               w dniu 23.10.2017r. od godziny otwarcia sklepu, a kończą się w dniu 31.12.2017r. z chwilą zakończenia pracy sklepu.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zakup dowolnych towarów z udziałem Karty Klienta „Społem Znaczy Razem” oferowanych w sklepie „Market Lipowiec” ul. Turystyczna 35, 16-300 Augustów.
 4. Wszystkie zakupy dokonywane z udziałem karty klienta „Społem znacz Razem” są automatycznie rejestrowane w systemie elektronicznym prowadzonym przez firmę Profi-Card.
 5. Każdy posiadacz Karty Klienta „Społem” ma możliwość sprawdzenia wartości swoich zakupów na koncie klienta po zalogowaniu się na stronie www.augustow.spolem.org.pl lub bezpośrednio w siedzibie Organizatora Konkursu przy ul. Mostowej 3 w Augustowie, od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 16.00 lub pod nr tel. 876433245.
 6. Organizator nie udziela informacji o postępie konkursu w czasie jego trwania.
 7. W dniu 12 stycznia 2018r. firma Profi-Card wygeneruje listę osób z wartością dokonanych zakupów, która wyłoni zwycięzców z największą wartością zakupów. W dniu 15.01.2018r. zostanie przekazana kierownikowi sklepu do wglądu osobom zainteresowanym.
 8. W dniu 15.01.2018r. osoby które dokonały zakupów na największą wartość zostaną powiadomione o wygranej telefonicznie lub na piśmie.
 9. Nagrody zostaną wydana do dnia 30.01.2018r. w sklepie „Market Lipowiec” po okazaniu dowodu tożsamości, karty klienta oraz pisemnym potwierdzeniu odbioru nagrody z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania.
 10. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie „ W Społem kupujesz, zawsze zyskujesz” jednoznacznie przez swój udział akceptuje warunki regulaminu                  i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą                   „O ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.”
 11. Nieodebranie nagrody w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody W takim przypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 12. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę.

 

Reklamacje:

 1. Ewentualne reklamacje Uczestników dotyczące konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej na adres w siedziby Organizatora przy ul. Mostowej 3, 16-300 Augustów w terminie do 05.01.2018r. Decyduje data stempla pocztowego.
 2.  Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres do korespondencji oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę skargi. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Podane dane personalne, po rozpatrzeniu reklamacji zostaną zniszczone.
 4. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 7 dni od otrzymania listu poleconego. O wyniku rozpatrzenia skargi uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w skardze.

Regulamin W Społem kupujesz,zawsze zyskujesz w Markecie Bystrym

dodano: 2017-10-23

Regulamin konkursu "W Społem kupujesz,zawsze zyskujesz" w Markecie Bystrym.

Regulamin Akcji promocyjnej w sklepie „Market Bystry”

„W Społem kupujesz, zawsze zyskujesz”.

 

 1. Organizatorem konkursu „W Społem kupujesz, zawsze zyskujesz” jest „SPOŁEM” Augustowska Spółdzielnia Spożywców ul. Mostowa 3, 16-300 Augustów.
 2. W konkursie może brać udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, jest uczestnikiem programu lojalnościowego „Społem Znaczy Razem”                          i posiadająca Kartę Klienta wydaną przez „Społem” Augustowską Spółdzielnię Spożywców w Augustowie.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału Pracownicy „Społem” ASS oraz ich małżonkowie.
 4. Konkurs prowadzony jest w sklepie:

Sklep nr 5 „Market Bystry”, ul. Waryńskiego 25, 16-300 Augustów.

 1. Wartość zakupów jest sumowana tylko i wyłącznie z paragonów z w/w placówki.
 2. W konkursie nagrodzonych zostanie trzech uczestników z największa wartością zakupów ze sklepu nr 5 „Market Bystry”, którzy otrzymają nagrodę I, II i III stopnia.
 3. O wygranej decyduje wartość zakupów dokonana w w/w placówce. Uczestnicy konkursu z największą wartością zakupów z danego sklepu z pkt. 4 zajmują kolejno miejsce I, II i III i otrzymują wskazaną nagrodę zgodnie z wykazem nagród.
 4. Nagrodą w konkursie jest:

I – Zestaw kina domowego Philips HTS2500/12 o wartości 420,00 brutto,

II- Zestaw garnków 6 el. Camry CR6670 o wartości 279,00 brutto,

III- Ekspres ciśnieniowy Nestle Dolce Gusto Krups o wartości 179,00 brutto.

 1. Czas trwania konkursu od 23.10.2017 do 31.12.2017r.
 2. Zakupy towarów uprawniających do udziału w konkursie rozpoczynają się w dniu 23.10.2017r. od godziny otwarcia sklepu, a kończą się w dniu 31.12.2017r. z chwilą zakończenia pracy sklepu.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zakup dowolnych towarów z udziałem Karty Klienta „Społem Znaczy Razem” oferowanych w sklepie „Market Bystry” ul. Waryńskiego 25, 16-300 Augustów.
 4. Wszystkie zakupy dokonywane z udziałem karty klienta „Społem znacz Razem” są automatycznie rejestrowane w systemie elektronicznym prowadzonym przez firmę Profi-Card.
 5. Każdy posiadacz Karty Klienta „Społem” ma możliwość sprawdzenia wartości swoich zakupów na koncie klienta po zalogowaniu się na stronie www.augustow.spolem.org.pl lub bezpośrednio w siedzibie Organizatora konkursu przy ul. Mostowej 3 w Augustowie, od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 16.00 lub pod nr tel. 876433245.
 6. Organizator nie udziela informacji o postępie konkursu w czasie jego trwania.
 7. W dniu 12 stycznia 2018r. firma Profi-Card wygeneruje listę osób z wartością dokonanych zakupów, która wyłoni zwycięzców z największą wartością zakupów. W dniu 15.01.2018r. zostanie przekazana kierownikowi sklepu do wglądu osobom zainteresowanym.
 8. W dniu 15.01.2018r. osoby które dokonały zakupów na największą wartość zostaną powiadomione o wygranej telefonicznie lub na piśmie.
 9. Nagrody zostaną wydane do dnia 30.01.2018r. w sklepie „Market Bystry” po okazaniu dowodu tożsamości, karty klienta oraz pisemnym potwierdzeniu odbioru nagrody z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania.
 10. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie „ W Społem kupujesz, zawsze zyskujesz” jednoznacznie przez swój udział akceptuje warunki regulaminu                 i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.”
 11. Nieodebranie nagrody w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody. W takim przypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 12. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę.

 

Reklamacje:

 1. Ewentualne reklamacje Uczestników dotyczące konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej na adres w siedziby Organizatora przy ul. Mostowej 3 16-300 Augustów w terminie do 04.01.2018r. Decyduje data stempla pocztowego.
 2.  Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres do korespondencji oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę skargi. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Podane dane personalne, po rozpatrzeniu reklamacji zostaną zniszczone.
 4. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 7 dni od otrzymania listu poleconego. O wyniku rozpatrzenia skargi uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w skardze.

"Edukacja na 6" od 03.08.2017 do 30.09.2017r.

dodano: 2017-08-09

Regulamin akcji lojalnościowej Edukacja na 6

Kupuj jak zawsze Loteria Gama

dodano: 2017-07-06

Regulamin loterii Kupuj Jak zawsze